Pagbabago sa pagdating ng mga kastila

Posted by / 24-Apr-2016 20:10

Pagbabago sa pagdating ng mga kastila

Noong 1865 pinamahalaan ng mga Hesuita ang Escuela Pia ng Maynila. Ang mga Dominiko ay nagtatag din ng mga paaralan para sa mga lalaki. Layunin ng mga ito na ihanda ang kababaihan alinman sa pagiging mabuting asawa at ina ng tahanan o sa pagmamadre.

Ang una ay ang Nuestra Senora del Rosario (1611) sa Maynila. Ang ilang paaralan ay ang (Colegio de Santa Potenciana - 1589), (Colegio de Sta.

Ang pagtatag ng mga paaralan ay isang paraan upang maitanim sa isipan ng mag-aaral ang Kristiyanismo.

Ang paaralang primarya para sa mga batang katutubo ay naitatag lamang sa huling bahagi ng ikalabinsiyam na siglo.

Ika-20 ng Enero, 1872 ay pumasok si Rizal sa Ateneo Municipal de Manila dito siya nagtamo ng kanyang pangunahing medalya at notang Sobrasaliente sa lahat ng aklat.

Noong ika-14 ng Marso, 1877 tumanggap siya ng katibayang Bachiler en Artes at notang Sobrasaliente kalakip ang pinakamataas na karangalan. Siya ay nagtungo sa Europa sa gulang na 21 upang magpatuloy ng pag-aaral.

Nilisan ng mga Kastila ang Cebu upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay.

Ang pahinang ito ay naglalaman ng mga pahiwatig ng mga iba't ibang kabanata ng El Filibusterismo.

Kabanata I: Sa Kubyerta -Ang bapor Tabo’y larawan ng ating pamahalaan, ng ating bayan.

Ang kultural na pagbabago ng lahing Pilipino ay batay sa relihiyon.

Ang edukasyon ay pinamahalaan ng mga prayle sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga paaralang parokya (paaralan ng simbahan) na siyang naging isang paaralang itinatag sa Cebu.

pagbabago sa pagdating ng mga kastila-89pagbabago sa pagdating ng mga kastila-37pagbabago sa pagdating ng mga kastila-51

Ang kanyang mga magulang ay sina Francisco Engracio Rizal Mercado Alejandro at Teodora Alonzo Realonda Quintos.